Realitní činnost - PP RENTAX

Přejít na obsah

Realitní činnost

Reference > Realitní činnost
Silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice
- majetkoprávní příprava stavby (smlouvy o právu změny stavby).
Zajišťováno pro: Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlín
Silnice II/405 – Zašovice - Okříšky
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní a nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu, apod.).
Zajišťováno pro: Kraj Vysočina Jihlava
Silnice II/602, hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba, 1. a 2. etapa
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní smlouvy, znalecké posudky).
Zajišťováno pro: Kraj Vysočina Jihlava
Silnice II/602, hranice kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní smlouvy, znalecké posudky).
Zajišťováno pro: Kraj Vysočina Jihlava
Uzavírání smluv o zřízení věcného břemene pro technická zařízení
- uzavírání smluv o zřízení věcného břemene v trasách vedení podle geometrických plánů pro zřízení věcného břemene
Zajišťováno pro: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Silnice I/49, I/50, I/55, I/57, I/71
- majetkoprávní vypořádání staveb (kupní smlouvy, znalecké posudky, inventarizace pozemků).
Zajišťováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha
Silnice II/497 Březolupy - Bílovice
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní smlouvy, znalecké posudky).
Zajišťováno pro: Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlín
Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov – Vilémovice
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní a nájemní smlouvy, znalecké posudky).
Zajišťováno pro: Kraj Vysočina Jihlava
Silnice II/150 Loukov – Osíčko - Komárno
- úplná majetkoprávní příprava stavby (kupní a nájemní smlouvy, znalecké posudky).
Zajišťováno pro: Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlín
Sídliště rodinných domů Kožlí
- realizace oddělovacích geometrických plánů – kupní smlouvy, zajištění znaleckých posudků, návrhů na vklad do katastru nemovitostí, sepsání smluv o budoucích kupních smlouvách ve vazbě na státní dotaci
Zajišťováno pro: Obec Kožlí
Zpracování majetku obcí a podání návrhu na jeho zápis do katastru nemovitostí
- historický a novodobý majetek obcí, porovnání s pozemkovým katastrem a evidencí nemovitostí, obstarání geometrického zaměření, zpracování návrhu na zápis do katastru
Zajišťováno pro: více než 80 měst a obcí z okresu Havlíčkův Brod
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah