DD Proseč u Pošné - dostavba pavilonu - PP RENTAX

Přejít na obsah

DD Proseč u Pošné - dostavba pavilonu

Reference > Pozemní stavby
Domov důchodců Proseč u Pošné - dostavba pavilonu
- výkon technického dozoru stavebníka
Realizační náklady: cca 90 mil. Kč
Zhotovitel: PKS Stavby, a.s.
Zahájení: 04/2014
Dokončení: 01/2016
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah