PP RENTAX

Přejít na obsah

Společnost byla založena již v roce 1991. Od začátku působila jako projekční a inženýrská kancelář, v letech 1992 až 1996 jako zhotovitel bytových a občanských staveb. Prošla celou řadou změn v předmětu podnikání.


V současné době je nosnou činností vedení finančního účetnictví, daňové evidence a mzdového účetnictví a účetní poradenství, kterou doplňuje výkon technického dozoru stavebníka pro veřejné i soukromé investory.

Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1375, ze dne 31. 12. 1991.
Subjekt je transformován dle v současné době platných právních předpisů.
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah